groep 7 - herhalingstaak - cat. WW15-WW16

Doel
- De leerlingen herhalen persoonsvormen verleden tijd van werkwoorden op ~den en ~ten.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW15: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~ten - Spelling in beeld d, blok 6, les 1
- WW16: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~den - Spelling in beeld d, blok 6, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - WW15-WW16)
- antwoordbladen (groep 7 - H - WW15-WW16)
- uitlegkaarten d (groep 7 - WW15), (groep 7 - WW16)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.