groep 7 - herhalingstaak - cat. K30-W11-W12

Doel
- De leerlingen herhalen woorden met c die als /s/ of /k/ klinkt.


Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- K30: woorden met
ct  - Spelling in beeld d, blok 5, les 1

- W11: woorden met /s/ = c  - Spelling in beeld d, blok 5, les 2
- W12: woorden met /k/ = c  - Spelling in beeld d, blok 5, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - K30-W11-W12)
- antwoordbladen (groep 7 - H - K30-W11-W12)
- uitlegkaarten d (groep 7 - K30), (groep 7 - W11), (groep 7 - W12)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.