groep 8 - 16 op een rij - cat. R3-R24-R25-R27

Doel
- De leerlingen oefenen verschillende soorten samenstellingen.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij vier spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R3: woorden op ~t of ~d - Spelling in beeld a, blok 5, les 1 en Spelling in beeld c, blok 4, les 5.
- R24: samenstellingen met een tussen-s - Spelling in beeld d, blok 7, les 5.
- R25: samenstellingen met de tussenklank /u(n)/ - Spelling in beeld e, blok 3, les 1.
- R27: samenstellingen met de tussenklank /u(n)/: overzicht - Spelling in beeld e, blok 3, les 5.

Materiaal
- taakblad (groep 8 - 16 OR - R3-R24-R25-R27)
- antwoordblad (groep 8 - 16 OR - R3-R24-R25-R27)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.