groep 8 - 16 op een rij - cat. W3-W4

Doel
- De leerlingen oefenen weetwoorden met ou of au.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij twee spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W3: woorden met ou - Spelling in beeld d, blok 2, les 2.
- W4: woorden met au - Spelling in beeld d, blok 2, les 4.

Materiaal
- taakblad (groep 8 - 16 OR - W3-W4)
- antwoordblad (groep 8 - 16 OR - W3-W4)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.