groep 8 - 16 op een rij - cat. WW2-WW3-WW4-WW6

Doel
- De leerlingen oefenen werkwoordvormen tegenwoordige tijd.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij vier spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW2: werkwoorden hebben drie persoonsvormen - Spelling in beeld c, blok 2, les 3
- WW3: werkwoorden met v en z - Spelling in beeld c, blok 4, les 1
- WW4: werkwoorden met d - Spelling in beeld c, blok 4, les 3
- WW6: werkwoorden met een ik-vorm op ~a, ~ij, ~ou - Spelling in beeld c, blok 6, les 3

Materiaal
- taakblad (groep 8 - 16 OR - WW2-WW3-WW4-WW6)
- antwoordblad (groep 8 - 16 OR - WW2-WW3-WW4-WW6)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.