groep 4 - herhalingstaak - cat. R3

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden op ~t en ~d.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R3: woorden op ~t en ~d - Spelling in beeld a, blok 5, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - R3)
- antwoordbladen (groep 4 - H - R3)
- uitlegkaarten a (groep 4 - R3)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.