groep 4 - vervroegde aanbieding - cat. K17

Doel
- De leerlingen leren klankwoorden met eeuw, ieuw en uw correct schrijven.

Dit is een vervroegde aanbiedingstaak. Over de categorie van deze taak wordt instructie gegeven in de volgende les:
- K17: woorden met eeuw, ieuw en uw - Spelling in beeld b, blok 3, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 4 - VA - K17)
- antwoordbladen (groep 4 - VA - K17)
- uitlegkaarten b (groep 5 - K17)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de kaart daarom op het digibord of print hem.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Tips voor begeleid leren
Extra bij Op verkenning
- Wijs de leerlingen op de spelling van de woorden die ze moeten opschrijven. Ieder woord eindigt op een w. Voor de w komt steeds een u.
- Noem rijmwoorden op nieuw (kieuw) en duw (ruw). Laat de leerlingen rijmwoorden bedenken op leeuw (spreeuw, meeuw, sneeuw, schreeuw, eeuw, Zeeuw).

Extra bij Uitleg
- Bespreek de woorden van de uitlegkaart. Maak duidelijk waarom de woorden met eeuw, ieuw en uw klankwoorden zijn: bij bepaalde klanken horen vaste lettercombinaties.
- Wijs erop dat deze lettercombinaties ook blijven staan als de woorden langer worden gemaakt: leeuwenkooi, nieuwste, duwen.
- Maak duidelijk dat de w aan het eind van een woord altijd wordt voorafgegaan door een u.