groep 8 - 16 op een rij - cat. K30-W11-W12

Doel
- De leerlingen oefenen woorden met c die als /s/ of /k/ klinkt.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij drie spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- K30: woorden met ct - Spelling in beeld d, blok 5, les 1
- W11: woorden met /s/ = c - Spelling in beeld d, blok 5, les 2
- W12: woorden met /k/ = c - Spelling in beeld d, blok 5, les 4

Materiaal
- taakblad (groep 8 - 16 OR - K30-W11-W12)
- antwoordblad (groep 8 - 16 OR - K30-W11-W12)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.