groep 8 - 16 op een rij - cat. R13-R18

Doel
- De leerlingen oefenen met meervoudsvormen.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij twee spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R13: woorden op ~ven en ~zen - Spelling in beeld b, blok 4, les 5
- R18: meervoud van woorden op ~a, ~i, ~o of ~u - Spelling in beeld c, blok 5, les 1

Materiaal
- taakblad (groep 8 - 16 OR - R13-R18)
- antwoordblad (groep 8 - 16 OR - R13-R18)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.