groep 4 - herhalingstaak - cat. K7-K8

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden met een stomme e.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- K7: woorden op ~en, ~er, ~el en ~e - Spelling in beeld a, blok 3, les 1
- K8: woorden met ge~, be~ en ver~ - Spelling in beeld a, blok 3, les 3.

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - K7-K8)
- antwoordbladen (groep 4 - H - K7-K8)
- uitlegkaarten a (groep 4 - K7), (groep 4 - K8)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.