groep 8 - herhalingstaak - cat. R18-R20-R29

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden met 's (komma s). 

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R18: meervoud van woorden op ~a, ~i, ~o, ~u en ~y - Spelling in beeld c, blok 5, les 1
- R20: woorden met 's ('s morgens) - Spelling in beeld c, blok 8, les 5

- R29: bezitsvormen - Spelling in beeld e, blok 5, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - R18-R20-R29)
- antwoordbladen (groep 8 - H - R18-R20-R29)
- uitlegkaarten e (groep 8 - R18), (groep 8 - R20), (groep 8 - R29)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.