groep 8 - herhalingstaak - cat. R22-R30

Doel
- De leerlingen herhalen woorden met een trema. 

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R22: woorden met een trema - Spelling in beeld d, blok 7, les 1
- R30: botsende klinkers: trema - Spelling in beeld e, blok 5, les 3


Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - R22-R30)
- antwoordbladen (groep 8 - H - R22-R30)
- uitlegkaarten e (groep 8 - R22), (groep 8 - R30)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.