groep 7 - herhalingstaak - cat. K24

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden met de vaste stukjes ~heid, ~baar en ~zaam.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K24: vaste stukjes: ~heid, ~baar, ~zaam - Spelling in beeld c, blok 6, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - K24)
- antwoordbladen (groep 7 - H - K24)
- uitlegkaarten c (groep 6 - K24)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaart daarom op het digibord of print hem.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Tips voor begeleid leren
Extra bij Uitleg
- Besteed ook aandacht aan woorden die op het vaste stukje ~teit eindigen. Deze woorden komen ook terug in de opdrachten.