groep 7 - herhalingstaak - cat. R18

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden met ’s (komma s).

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R18: meervoud van woorden op ~a, ~i, ~o, ~u en ~y - Spelling in beeld c, blok 5, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - R18)
- antwoordbladen (groep 7 - H - R18)
- uitlegkaarten d (groep 7 - R18)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Tips voor begeleid leren
Extra bij Uitleg
- Besteed aandacht aan de 's bij bezitsvormen zoals Gina's jas, Theo's pen en Betty's tas. De spellingcategorie bezitsvormen (R29) komt later aan de orde in Spelling in beeld e.
In de Uitleg van deze herhalingstaak wordt de 's in bezitsvormen als volgt uitgelegd:
‘Ook bij namen kan verwarring optreden: de broer van Eva is Eva’s broer, niet Evas broer. 
Zo schrijf je ook: Anna’s boek, Ali’s schrift, Leo’s pen, Edu’s stoel en Sonny’s agenda.
Maar de pen van Lotte is Lottes pen. Want bij de uitspraak van Lottes is geen verwarring mogelijk.’