groep 7 - herhalingstaak - cat. WW13-WW14

Doel
- De leerlingen herhalen werkwoorden: persoonsvormen verleden tijd van regelmatige (zwakke) werkwoorden.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW13: verleden tijd regelmatige werkwoorden: 't kofschip - Spelling in beeld d, blok 4, les 3
- WW14: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~ven en ~zen - Spelling in beeld d, blok 4, les 5


Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - WW13-WW14)
- antwoordbladen (groep 7 - H - WW13-WW14)
- uitlegkaarten d (groep 7 - WW13), (groep 7 - WW14)

Activiteiten

Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Tips voor begeleid leren
Extra bij Uitleg
- Besteed eventueel aandacht aan de term zwakke werkwoorden: regelmatige werkwoorden, waarvan de persoonsvormen in de verleden tijd dezelfde klinkers hebben als in de tegenwoordige tijd, worden ook zwakke werkwoorden genoemd. Dat zijn de werkwoorden die in de verleden tijd ~te(n) of ~de(n) krijgen. Dit in tegenstelling tot de sterke werkwoorden waarvan de persoonsvormen in de verleden tijd  andere klinkers hebben dan in de tegenwoordige tijd.