groep 7 - herhalingstaak - cat. R16-W10

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden en weetwoorden met /ie/.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R16: woorden met ie - Spelling in beeld b, blok 8, les 3
- W10: woorden met /ie/ = i - Spelling in beeld d, blok 3, les 2 en les 4

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - R16-W10)
- antwoordbladen (groep 7 - H - R16-W10)
- uitlegkaarten b (groep 5 - R16)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de kaart daarom op het digibord of print hem.
- uitlegkaarten d (groep 7 - W10)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.