groep 8 - herhalingstaak - cat. WW20

Doel
- De leerlingen herhalen persoonsvormen tegenwoordige tijd en verleden tijd.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- WW20: persoonsvormen: overzicht - Spelling in beeld e, blok 1, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - WW20)
- antwoordbladen (groep 8 - H - WW20)
- uitlegkaarten e (groep 8 - WW20)


Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Tips voor begeleid leren
Extra bij Aan de slag
- Wijs de leerlingen op de uitlegkaarten die bij opdracht 4 en 6 worden genoemd. Leerlingen die bij het maken van de opdrachten twijfelen, kunnen daarop de uitleg nog eens nalezen. Mocht na afloop blijken dat veel leerlingen fouten in deze opdrachten hebben gemaakt, dan zijn deze uitlegkaarten een goed startpunt voor klassikale herinstructie.