groep 4 - herhalingstaak - cat. K6

Doel
- De leerlingen herhalen
klankwoorden met aai, oei en ooi.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K6: woorden met aai, oei, ooi
- Spelling in beeld a, blok 2, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - K6)
- antwoordbladen (groep 4 - H - K6)
- uitlegkaarten a (groep 4 - K6)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.