groep 8 - herhalingstaak - cat. WW17-WW18

Doel
- De leerlingen herhalen deelwoorden en persoonsvormen van werkwoorden met be~, ge~, her~, ver~ en ont~.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW17: deelwoordvorm - Spelling in beeld d, blok 8, les 1
- WW18: werkwoorden met be~, ge~, her~, ont~, ver~ - Spelling in beeld d, blok 8, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - WW17-WW18)
- antwoordbladen (groep 8 - H - WW17-WW18)
- uitlegkaarten e (groep 8 - WW17), (groep 8 - WW18)


Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.