groep 6 - herhalingstaak - cat. R13

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden op ~ven en ~zen.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R13: woorden op ~ven en ~zen - Spelling in beeld b, blok 4, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - R13)
- antwoordbladen (groep 6 - H - R13)
- uitlegkaarten c (groep 6 - R13)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.