groep 6 - herhalingstaak - cat. WW3-WW4

Doel
- De leerlingen herhalen de ik-vorm en de hij-vorm van werkwoorden op ~ven, ~zen en ~den.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW3: werkwoorden met v en z - Spelling in beeld c, blok 4, les 1
- WW4: werkwoorden met d - Spelling in beeld c, blok 4, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - WW3-WW4)
- antwoordbladen (groep 6 - H - WW3-WW4)
- uitlegkaarten c (groep 6 - WW3), (groep 6 - WW4)


Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.