groep 8 - herhalingstaak - cat. WW4-WW16

Doel
- De leerlingen herhalen werkwoorden: persoonsvormen tegenwoordige tijd en verleden tijd van werkwoorden op ~den.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW4: werkwoorden met d - Spelling in beeld c, blok 4, les 3
- WW16: verleden tijd regelmatige werkwoorden op ~den - Spelling in beeld d, blok 6, les 3


Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - WW4-WW16)
- antwoordbladen (groep 8 - H - WW4-WW16)
- uitlegkaarten c (groep 6 - WW4)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaart daarom op het digibord of print hem.
- uitlegkaarten e (groep 8 - WW16)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.