groep 8 - herhalingstaak - cat. W13

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden waarin /t/ geschreven wordt als th.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- W13: woorden met th - Spelling in beeld d, blok 4, les 2

Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - W13)
- antwoordbladen (groep 8 - H - W13)
- uitlegkaarten e (groep 8 - W13)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.