groep 8 - vervroegde aanbiedingstaak - cat. W29

Doel
- De leerlingen leren een aantal Engelse leenwoorden correct schrijven.

Dit is een vervroegde aanbiedingstaak. Over de categorie van deze taak wordt instructie gegeven in de volgende les:
- W29: Engelse leenwoorden - Spelling in beeld e, blok 6, les 2

Materialen
-
taakbladen (groep 8 - VA - W29)
- antwoordbladen (groep 8 - VA - W29)
-
uitlegkaarten e (groep 8 - W29)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.  

N.B. Dit is een vervroegde aanbiedingstaak, omdat spellingcategorie W29 pas in blok 6 van Spelling in beeld e wordt aangeboden. Ook voor groep 7 staat een vervroegde aanbiedingstaak over deze categorie online. Als de leerlingen die vervroegde aanbiedingstaak in groep 7 gemaakt hebben, zullen ze deze taak eerder als een herhalingstaak dan als een vervroegde aanbiedingstaak ervaren. De opdrachten in beide taken zijn overigens verschillend.

Tips voor begeleid leren
Extra bij Op verkenning
- In het woorden snackbar en jam klinkt de eerste e als /e/. Laat de leerlingen nog meer Engelse leenwoorden noemen waarin de a als /e/ klinkt. Bijvoorbeeld: jam, flat, fan, tank, relax, tram, cracker.
- Het woord keeper komt uit het Engels. Laat de leerlingen andere sporttermen noemen die uit het Engels afkomstig zijn. Bijvoorbeeld: goal, coach, trainen, team, hands, corner, penalty, tackle, game, set, smash, racket, service, shuttle, stick.
Extra bij Uitleg
- Wijs erop dat in het Engels (vrijwel) dezelfde klanken vaak door verschillende letters worden weergegeven: de klank /ee/ schrijf je als a (game) of ai (mail); de klank /ie/ schrijf je als ee (keeper) of ea (team); de klank /oe/ als oo (scooter) of u (computer); de klank /e/ als a (flat) of e (yes).
- Wijs erop dat er na de Tweede Wereldoorlog talloze nieuwe producten zijn gekomen die het dagelijks leven hebben veranderd. Veel van die producten, zoals de televisie en de computer, zijn vanuit de Verenigde Staten in Europa geïntroduceerd. Met die producten zijn ook veel Engelse woorden meegekomen, die voor een deel gaandeweg in de Nederlandse taal zijn opgenomen.
- Leg een verband met de lessen Engels die de leerlingen krijgen. Ook daarin zullen Engelse leenwoorden regelmatig aan de orde komen.