groep 4 - herhalingstaak - cat. K3

Doel
- De leerlingen herhalen
klankwoorden met oe, ui en eu.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K3: woorden met oe, ui en eu
- Spelling in beeld a, blok 1, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - K3)
- antwoordbladen (groep 4 - H - K3)
- uitlegkaarten a (groep 4 - K3)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.