groep 4 - herhalingstaak - cat. K4 -K5 (0)

Doel
- De leerlingen herhalen
klankwoorden met ng en nk.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- K4: woorden met ng
- Spelling in beeld a, blok 2, les 1
- K5: woorden met nk
- Spelling in beeld a, blok 2, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - K4-K5)
- antwoordbladen (groep 4 - H - K4-K5)
- uitlegkaarten a (groep 4 - K4), (groep 4 - K5)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

N.B. De naam van deze herhalingstaak is: 4_h_k4k5-0. Het volgnummer (0) geeft aan: Dit is de eerste herhalingstaak voor groep 4 over de categorieën K4 en K5. Taak 4_h_k4k5 zonder ‘0’ is eerder online geplaatst, maar komt inhoudelijk gezien na deze taak met volgnummer 0.