groep 6 - herhalingstaak - cat. W3-W4 (0)

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met ou en au.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W3: woorden met ou - Spelling in beeld c, blok 2, les 2
- W4: woorden met au - Spelling in beeld c, blok 2, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - W3-W4 (0))
- antwoordbladen (groep 6 - H - W3-W4 (0))
- uitlegkaarten c (groep 6 - W3), (groep 6 - W4)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

N.B. De naam van deze herhalingstaak is: 6_h_w3w4-0. Het volgnummer (0) geeft aan: Dit is de eerste herhalingstaak voor groep 6 over de categorieën W3 en W4. Taak 6_h_w3w4 zonder ‘0’ is eerder online geplaatst, maar komt inhoudelijk gezien na deze taak met volgnummer 0.