groep 6 - herhalingstaak - cat. R3

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden op ~t of ~d.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R3: woorden op ~t of ~d - Spelling in beeld a, blok 5, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - R3)
- antwoordbladen (groep 6 - H - R3)
- uitlegkaarten c (groep 6 - R3)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Tips voor begeleid leren
Extra bij Uitleg
- Wijs de leerlingen erop dat bij meervoudsvorming soms klankverandering optreedt: zwembad - zwembaden; snelheid - snelheden; schot - schoten; stad - steden. In die meervouden is wel duidelijk de d of de t te horen.
Niet alle woorden op de klank /t/ kun je langer maken door het meervoud te vormen, meestal omdat er geen meervoudsvorm van dat woord bestaat. Maak het woord dan op een andere manier langer: verstand - verstandig; verdriet - verdrietig; zand - zanderig; rijst - rijstebrij.
- Benadruk wat ook op de uitlegkaart staat: de hij-vorm tt van werkwoorden mag je niet langer maken. Die eindigt op ~t, omdat achter de ik-vorm altijd een t komt: hij rent, hij speelt, hij kamt.