groep 7 - herhalingstaak - cat. K22

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden op ~ig(e) en ~lijk(e).

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K22: woorden met vaste stukjes: ~ig(e) en ~lijk(e) - Spelling in beeld c, blok 2, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - K22)
- antwoordbladen (groep 7 - H - K22)
- uitlegkaarten d (groep 7 - K22)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.