groep 6 - herhalingstaak - cat. WW2

Doel
- De leerlingen herhalen werkwoorden: persoonsvormen tegenwoordige tijd.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- WW2: werkwoorden hebben drie persoonsvormen - Spelling in beeld c, blok 2, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - WW2)
- antwoordbladen (groep 6 - H - WW2)
- uitlegkaarten c (groep 6 - WW2)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.