groep 8 - 16 op een rij - cat. R28

Doel
- De leerlingen oefenen met verschillende soorten bijvoeglijke naamwoorden.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij een spellingcategorie (nog) beheersen. Over deze categorie is instructie gegeven in de volgende les:
- R28: bijvoeglijke naamwoorden: overzicht - Spelling in beeld e, blok 4, les 3

Materiaal
- taakblad (groep 8 - 16 OR - R28)
- antwoordblad (groep 8 - 16 OR - R28)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.