groep 4 - herhalingstaak - cat. R4

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden met ~a, ~o of ~u.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R4: woorden op ~a, ~o, ~u - Spelling in beeld a, blok 7, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - R4)
- antwoordbladen (groep 4 - H - R4)
- uitlegkaarten a (groep 4 - R4)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.