groep 7 - 16 op een rij - cat. WW3-WW4

Doel

- De leerlingen oefenen het schrijven van persoonsvormen tegenwoordige tijd.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij twee spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW3: werkwoorden met v en z - Spelling in beeld c, blok 4, les 1
- WW4: werkwoorden met d - Spelling in beeld c, blok 4, les 3

Materiaal
- taakblad (groep 7 - 16 OR - WW3-WW4)
- antwoordblad (groep 7 - 16 OR - WW3-WW4)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.