groep 7 - 16 op een rij - cat. WW5-WW6

Doel

- De leerlingen oefenen het schrijven van persoonsvormen tegenwoordige tijd.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij twee spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW5: persoonsvormen invullen - Spelling in beeld c, blok 6, les 1
- WW6: werkwoorden met een ik-vorm op ~a, ~ij, ~ou  - Spelling in beeld c, blok 6, les 3

Materiaal
- taakblad (groep 7 - 16 OR - WW5-WW6)
- antwoordblad (groep 7 - 16 OR - WW5-WW6)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.