groep 7 - 16 op een rij - cat. WW19

Doel

- De leerlingen oefenen bijvoeglijke naamwoorden die afgeleid zijn van deelwoorden.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij een spellingcategorie (nog) beheersen. Over deze categorie is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW19: van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden - Spelling in beeld d, blok 8, les 5

Materiaal
- taakblad (groep 7 - 16 OR - WW19)
- antwoordblad (groep 7 - 16 OR - WW19)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.