groep 7 - 16 op een rij - cat. WW9-WW18

Doel

- De leerlingen oefenen het schrijven van persoonsvormen tegenwoordige tijd.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij twee spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:- WW9: werkwoorden: persoonsvormen tt: overzicht  - Spelling in beeld d, blok 1, les 3.
- WW18: werkwoorden die met be~, ge~, her~, ver~ en ont~ beginnen - Spelling in beeld d, blok 8, les 3

Materiaal
- taakblad (groep 7 - 16 OR - WW9-WW18)
- antwoordblad (groep 7 - 16 OR - WW9-WW18)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.

N.B. Op uitlegkaart WW9 staat een overzicht van de leerstof over persoonsvormen tegenwoordige tijd. In groep 6 is de leerstof over persoonsvormen tt aan de orde gekomen in de volgende lessen:
- WW1: werkwoorden herkennen - Spelling in beeld c, blok 2, les 1
- WW2: werkwoorden hebben drie persoonsvormen - Spelling in beeld c, blok 2, les 3
- WW3: werkwoorden met v en z - Spelling in beeld c, blok 4, les 1
- WW4: werkwoorden met d - Spelling in beeld c, blok 4, les 3
- WW5: persoonsvormen invullen - Spelling in beeld c, blok 6, les 1
- WW6: werkwoorden met een ik-vorm op ~a, ~ij, ~ou  - Spelling in beeld c, blok 6, les 3

- WW7: werkwoorden: overzicht - Spelling in beeld c, blok 8, les 1

- WW8: werkwoorden: zijn, hebben, kunnen, willen, mogen, zullen - Spelling in beeld c, blok 8, les 3