groep 7 - 16 op een rij - cat. WW17-WW18

Doel

- De leerlingen oefenen deelwoorden, en werkwoorden die met be~, ge~, her~, ver~ en ont~ beginnen.

Dit is een 16 op een rij-taak. Hierin laten de leerlingen zien of zij twee spellingcategorieën (nog) beheersen. Over deze categorieën is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW17: deelwoordvorm - Spelling in beeld d, blok 8, les 1
- WW18: werkwoorden die met be~, ge~, her~, ver~ en ont~ beginnen - Spelling in beeld d, blok 8, les 3

Materiaal
- taakblad (groep 7 - 16 OR - WW17-WW18)
- antwoordblad (groep 7 - 16 OR - WW17-WW18)

Activiteiten
Laat de leerlingen de 16 opgaven op het taakblad maken.