groep 6 - herhalingstaak - cat. W1-W2

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met ei en ij.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- W1: woorden met ei - Spelling in beeld c, blok 1, les 2
- W2: woorden met ij - Spelling in beeld c, blok 1, les 4

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - W1-W2)
- antwoordbladen (groep 6 - H - W1-W2)
- uitlegkaarten c (groep 6 - W1), (groep 6 - W2)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken