groep 6 - herhalingstaak - cat. R11-R12

Doel
- De leerlingen herhalen woorden met meer klankgroepen.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- R11: woorden met meer klankgroepen - Spelling in beeld c, blok 3, les 5
- R12: klankgroepen met een stomme e - Spelling in beeld c, blok 1, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - R11-R12)
- antwoordbladen (groep 6 - H - R11-R12)
- uitlegkaarten c (groep 6 - R11), (groep 6 - R12)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.