groep 7 - herhalingstaak - cat. K29

Doel
- De leerlingen herhalen bijvoeglijke naamwoorden op ~isch(e).
Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K29: vaste stukjes: ~isch(e) - Spelling in beeld d, blok 3, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - K29)
- antwoordbladen (groep 7 - H - K29)
- uitlegkaarten d (groep 7 - K29)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.