groep 6 - herhalingstaak - cat. WW4-WW6

Doel
- De leerlingen herhalen persoonsvormen tegenwoordige tijd van werkwoorden op ~den en ~aan.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW4: werkwoorden met d - Spelling in beeld c, blok 4, les 3
- WW6: werkwoorden met een ik-vorm op ~a, ~ij, ~ou  - Spelling in beeld c, blok 6, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 6 - H - WW4-WW6)
- antwoordbladen (groep 6 - H - WW4-WW6)
- uitlegkaarten c (groep 6 - WW4), (groep 6 - WW6)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

 

Opmerkingen

1. Laat de leerlingen bij voorkeur geen losse persoonsvormen opschrijven. Bij iedere persoonsvorm die de leerlingen opschrijven, staat een onderwerp. Vaak is dat een persoonlijk voornaamwoord: ik, jij, hij, enzovoort. Werken de leerlingen niet op kopieerbladen? Laat hen dan bij iedere persoonsvorm ook het onderwerp opschrijven. 

2. U kunt deze taak ook in groep 7 gebruiken om de categorieën WW4 en WW6 te oefenen. Vermeld dan wel dat alle zinnen in de tegenwoordige tijd staan. In de lessen en taken voor groep 6 staan alle persoonsvormen in de tegenwoordige tijd. Dat zetten we er niet bij, omdat niet alle leerlingen van groep 6 die term kennen. Omdat alle zinnen in de tegenwoordige tijd staan, zeggen we in de lessen van groep 6: Werkwoorden hebben drie persoonsvormen. In groep 7 komen daar de twee persoonsvormen van de verleden tijd bij.