groep 4 - herhalingstaak - cat. K17

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden met eeuw, ieuw en uw.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende vervroegde aanbiedingstaak:
- K17: woorden op ~en, ~er, ~el en ~e - Spelling in beeld extra, groep 4 - vervroegde aanbieding - cat. K17

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - K17)
- antwoordbladen (groep 4 - H - K17)
- uitlegkaarten b (groep 5 - K17)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de kaart daarom op het digibord of print hem.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.

Aandachtspunt
Laat de leerlingen eerst Spelling in beeld extra, groep 4 - vervroegde aanbieding - cat. K17
maken, voordat u deze herhalingstaak aanbiedt.