groep 4 - herhalingstaak - cat. R9

Doel
- De leerlingen herhalen regelwoorden met een dubbele medeklinker.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende vervroegde aanbiedingstaak:
- R9: woorden met een dubbele medeklinker - Spelling in beeld extra, groep 4 - vervroegde aanbieding - cat. R9

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - R9)
- antwoordbladen (groep 4 - H - R9)
- uitlegkaarten b (groep 5 - R9)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de kaart daarom op het digibord of print hem.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.