groep 8 - herhalingstaak - cat. WW19

Doel
- De leerlingen herhalen bijvoeglijke naamwoorden die afgeleid zijn van deelwoorden.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- WW19: van deelwoorden afgeleide bijvoeglijke naamwoorden - Spelling in beeld e, blok 4, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - WW19)
- antwoordbladen (groep 8 - H - WW19)
- uitlegkaarten e (groep 8 - WW19)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.