groep 4 - herhalingstaak - cat. R1

Doel
- De leerlingen herhalen verkleinwoorden op ~je en ~tje.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- R1: verkleinwoorden op ~je en ~tje  - Spelling in beeld a, blok 3, les 5

Materialen
- taakbladen (groep 4 - H - R1)
- antwoordbladen (4 - H - R1)
- uitlegkaarten a (groep 4 - R1)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.