groep 7 - herhalingstaak - cat. WW4-WW6

Doel
- De leerlingen herhalen de persoonsvormen tegenwoordige tijd van werkwoorden op ~den en op ~aan.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorieën van deze taak is instructie gegeven in de volgende lessen:
- WW4: werkwoorden met d - Spelling in beeld c, blok 4, les 3
- WW6: werkwoorden met ik-vorm op ~a, ~ij, ~ou - Spelling in beeld c, blok 6, les 3

Materialen
- taakbladen (groep 7 - H - WW4-WW6)
- antwoordbladen (groep 7 - H - WW4-WW6)
- uitlegkaarten c (groep 6 - WW4), (groep 6 - WW6)
Deze uitlegkaarten zitten niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaarten daarom op het digibord of print ze.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.