groep 5 - vervroegde aanbieding - cat. K19

Doel
- De leerlingen leren klankwoorden op ~lijk(e) correct schrijven.
Dit is een vervroegde aanbiedingstaak. Over de categorie van deze taak wordt instructie gegeven in de volgende les:
- K19: woorden op ~lijk(e) - Spelling in beeld b, blok 6, les 3

Materialen
-
taakbladen (groep 5 - VA - K19)
- antwoordbladen (groep 5 - VA - K19)
-
uitlegkaarten b (groep 5 - K19)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken. 

Tips voor begeleid leren
Extra bij Op verkenning
- Laat de leerlingen uitleggen waarom de vier woorden bij de plaatjes passen. Waarom denk je dat het meisje op het eerste plaatje de sommen moeilijk vindt? Vindt iedereen het ijs op het derde plaatje eigenlijk wel heerlijk, of zullen sommige mensen daar anders over denken?
- Laat de leerlingen meer woorden noemen die op /luk/ eindigen. Wijs erop dat bij de meeste van die woorden de klemtoon (het stukje van het woord waar je met je stem op drukt) niet op het stukje /luk/ valt.

Extra bij Uitleg
- Laat de leerlingen de woorden van de week op uitlegkaart K19 lezen. Bespreek ze.
- Wijs op het woord gevaarlijke. Benadruk dat na het woord gevaarlijk alleen een e komt, geen extra k.
- Maak duidelijk dat er ook woorden met uk bestaan. Bij die woorden valt de klemtoon wel op het stukje /uk/: geluk, lukken, mislukt. Bij woorden op ~lijk valt de klemtoon juist niet op het stukje /luk/.
- Bespreek de punten van de uitlegkaart.
- Laat de leerlingen van een aantal woorden op ~lijk bepalen wat de oorspronkelijke woorden zijn geweest: opzettelijk - opzet, eindelijk - einde, gemakkelijk, gevaarlijk, vriendelijk, enzovoort. Dat verband is overigens niet bij alle woorden op ~lijk zo duidelijk. Wijs als voorbeeld op woorden als mogelijk, vrolijk en lelijk.
- Wijs erop dat veel woorden worden geschreven met de uitgang ~elijk: hartelijk, feestelijk, vriendelijk. De l wordt niet verdubbeld, omdat na een stomme e geen dubbele medeklinker volgt.
- Wijs op de spelling van de woorden eigenlijk en eindelijk.