groep 5 - vervroegde aanbieding - cat. K18


Doel
- De leerlingen leren klankwoorden op ~ig(e) correct schrijven.
Dit is een vervroegde aanbiedingstaak. Over de categorie van deze taak wordt instructie gegeven in de volgende les:
- K18: woorden op ~ig(e) - Spelling in beeld b, blok 6, les 1

Materialen
-
taakbladen (groep 5 - VA - K18)
- antwoordbladen (groep 5 - VA - K18)
-
uitlegkaarten b (groep 5 - K18)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.  

Tips voor begeleid leren
Extra bij Op verkenning
- Laat de leerlingen uitleggen waarom de vier woorden bij de plaatjes passen. Wat maakt het verklede meisje op het derde plaatje deftig? Waarom past het woord veilig bij het tweede plaatje?
- Laat de leerlingen meer woorden noemen die op /ug/ eindigen. Wijs erop dat bij de meeste van die woorden de klemtoon (het stukje van het woord waar je met je stem op drukt) niet op het stukje /ug/ valt.

Extra bij Uitleg
- Laat de leerlingen de woorden van de week lezen op uitlegkaart K18. Bespreek ze.
- Wijs op het woord aardige. Benadruk dat na het woord aardig alleen een e komt, geen extra g.
- Maak duidelijk dat er ook woorden met ug bestaan. Bij die woorden valt de klemtoon wel op het stukje /ug/: rug, brug, vlug. terug, muggen, enzovoort. Bij woorden op ~ig valt de klemtoon juist niet op het stukje /ug/.
- Bespreek de punten van de uitlegkaart.
- Laat de leerlingen van een aantal woorden op ~ig bepalen wat de oorspronkelijke woorden zijn geweest: handig - hand, toevallig - toeval, roestig, moedig, prettig, enzovoort. Dat verband is overigens niet bij alle woorden op ~ig zo duidelijk. Wijs als voorbeeld op woorden als veilig, deftig en zuinig.
- Wijs erop dat de tientallen vanaf twintig ook met ~ig worden geschreven.
- Wijs erop dat veel woorden op ~ig met een dubbele medeklinker geschreven worden, omdat er een korte klinker in staat: sap - sappig, pret - prettig, toeval - toevallig.