groep 8 - herhalingstaak - cat. W11

Doel
- De leerlingen herhalen weetwoorden met een c die als /s/ klinkt.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- W11: woorden met /s/ = c - Spelling in beeld d, blok 5, les 2

Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - W11)
- antwoordbladen (groep 8 - H - W11)
- uitlegkaarten d (groep 7 - W11)
Deze uitlegkaart zit niet bij de uitlegkaarten van deze jaargroep. Toon de uitlegkaart daarom op het digibord of print hem.

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.