groep 8 - herhalingstaak - cat. K25

Doel
- De leerlingen herhalen klankwoorden op ~atie, ~itie en ~tie.

Dit is een herhalingstaak. Over de categorie van deze taak is instructie gegeven in de volgende les:
- K25: woorden op ~atie, ~itie en ~tie - Spelling in beeld c, blok 7, les 1

Materialen
- taakbladen (groep 8 - H - K25)
- antwoordbladen (groep 8 - H - K25)
- uitlegkaarten e (groep 8 - K25)

Activiteiten
Laat de leerlingen de taakbladen voor zich nemen en de opdrachten doorwerken.